Zachęcamy wszystkich zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do składania wniosków o stypendium im. Jana Pawła II. 

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016. Mogą ubiegać się o nie wszyscy uczniowie, którzy spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

- laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz sportowcy osiągający sukcesy na szczeblu wojewódzkim z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim semestrze;

- finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe, sportowcy osiągający sukcesy na szczeblu centralnym z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim semestrze;

- finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe, sportowcy osiągający sukcesy na arenie międzynarodowej z minimalną dobrą oceną z zachowania w poprzednim roku szkolnym w poprzednim;

- uzyskali co najmniej średnią ocen 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania w poprzednim semestrze;

- niepełnosprawni fizycznie (do 18 roku życia z niepełnosprawnością typu: niedowidzenie, niedosłyszenie, z uszkodzeniem kończyn górnych i dolnych oraz powyżej 18 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym) z łącznym spełnieniem minimalnej średniej ocen 4,00 w poprzednim semestrze.

Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II jest nagrodą dla zdolnych i pracowitych uczniów, którzy mimo młodego wieku zdają sobie sprawę, iż zdobyta teraz wiedza zaprocentuje w przyszłości. Zachęcam wszystkich uczniów do wytrwałej pracy, bo naprawdę warto „powalczyć” o nasze stypendium  – zaznacza Marek Chojnowski, starosta ełcki. 

Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń w terminie do 28 lutego 2016 r., można tam również uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.elk.pl/cms/6255/stypendium_jana_pawla_ii

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl