Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018 wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzę powodzenia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywnej energii, potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć. 

Wam, drodzy uczniowie, życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych działań.

Wam, szanowni rodzice i opiekunowie, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

                                                                        Marek Chojnowski

                                                            Starosta Ełcki

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl