Stypendium im. Jana Pawła II

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się we wtorek, 14 marca br., w sali konferencyjnej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

W bieżącym semestrze roku szkolnego 2016/2017 Komisja Stypendialna, po analizie wniosków, zaproponowała 101 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości 110 złotych miesięcznie:

  • ž   Zespół Szkół  nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 8 uczniów,
  • ž   Zespół Szkół  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 13 uczniów,
  • ž   Zespół Szkół  nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 29 uczniów,
  • ž   Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 7 uczniów,
  • ž   I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 35 uczniów,
  • ž   Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 9 uczniów.

 Powiat ełcki od 15 lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Opublikowano: 16 marca 2017 12:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 898

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl