Kolejna przebudowa drogi powiatowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na terenie gminy Stare Juchy w powiecie ełckim rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości ok. 4,5 km. Celem jest poprawa warunków komunikacyjnych m.in. poprzez poszerzenie do 5,50 m nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zatok autobusowych i chodników oraz zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne, renowację rowów odwadniających i przebudowę przepustów pod drogą, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Łączna wartość projektu to ponad 1,5 mln złotych. Zakończenie robót inwestycyjnych przewidziano na koniec czerwca 2017 roku.

Przebudowa wpłynie na usprawnienie połączenia drogowego łączącego Liski, Jeziorowskie i Bałamutowo, wzrost rozwoju gospodarczego oraz dostępność miejsc atrakcyjnych turystycznie i wypoczynkowo na terenie tych miejscowości. Droga ta stanowi również jeden z ważniejszych układów komunikacyjnych łączących powiat ełcki z powiatem giżyckim.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % wartości zadania, pozostałą część (36,37 %) stanowią środki własne powiatu ełckiego.

 

Opublikowano: 17 marca 2017 10:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 387

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl