Obwieszczenie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2031), Starosta Ełcki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej — ulicy Bora Komorowskiego w Ełku wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, budową pętli autobusowej oraz przebudową uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym.

Lokalizacja inwestycji:

–     działki stanowiące pas drogowy: 1214, 1215/1, 1215/4, 1217/4, 1234/14, 1234/17, 1239/6, 2226, 1236/3, 1261/1, 1261/6, 1261/8, 1266/38,

–     działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 1238, 1215/8, 2215/9, 2215/10, 1212/2,

–     działki do pozyskania w całości: 2834/10,

–     działki przewidziane na czasowe zajęcie: 2834/7.”

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w tej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 260.

Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

Opublikowano: 13 kwietnia 2017 10:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 112

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl