Wsparcie dla bezrobotnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego. Zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa indywidualnego oraz specjalistycznego wsparcia doradczo – szkoleniowego. Możliwe jest również otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 23 390 złotych oraz finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 500 złotych przez okres do 6 miesięcy.

Kompletny i podpisany formularz rekrutacyjny można składać w terminie od 18 do 30 kwietnia 2017 roku w Punkcie Konsultacyjno – Rekrutacyjnym, przy ul. 11-go Listopada 24 w Ełku, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00–15:00. Regulamin oraz formularz znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w zakładce PROJEKTY UE.

 

Opublikowano: 14 kwietnia 2017 08:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 366

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl