OBWIESZCZENIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11 f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2031), Starosta Ełcki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, została wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej pn:

„Budowa drogi gminnej — ulicy Bora Komorowskiego w Ełku wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, budową pętli autobusowej oraz przebudową uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym.

Lokalizacja inwestycji:

–     działki stanowiące pas drogowy: 1214, 1215/1, 1215/4, 1217/4, 1234/14, 1234/17, 1239/6, 2226, 1236/3, 1261/1, 1261/6, 1261/8, 1266/38,

–     działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 1238, 1215/8, 2215/9, 2215/10, 1212/2,

–     działki do pozyskania w całości: 2834/10,

–     działki przewidziane na czasowe zajęcie: 2834/7”.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko — Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 16 maja 2017 10:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 333

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl