XXXI Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 13:00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XXXIV.341.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest Powiat Ełcki oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

2) realizacji projektu pod nazwą „Europejskie umiejętności zawodowe”,

3) wyłączenia IV Liceum Profilowanego w Ełku z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku,

4) likwidacji IV Liceum Profilowanego w Ełku,

5) wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ełku ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku,

6) likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ełku,

7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028,

10) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2017 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

13. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU EŁCKIEGO

/-/ Andrzej Wiszowaty

Opublikowano: 18 maja 2017 08:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 342

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl