Nagrody „Ełcki Bocian” 2017 rozdane

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gala „Ełcki Bocian” 2017 odbyła się wczoraj, 18 maja, w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku już po raz dwunasty.

Tym razem kapituła nagrody wyróżniła i nagrodziła łącznie czternaście osób lub instytucji, które przyczyniły się do rozwoju powiatu ełckiego. Nagrody przyznawane są w 8 kategoriach.

W kategorii edukacja i wychowanie wyróżnienie otrzymał Stanisław Rudnik, członek Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych oraz Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku, szkoła, której ideą jest przekazywanie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz przygotowanie do dalszego kształcenia. Nagroda ,,Ełcki Bocian” 2017 trafiła zaś do Artura Bućki, wiceprezesa i kapitana Ełckiego Klubu Sportowego „Szczypiorniak”, kilkukrotnego króla strzelców podlaskiej III ligi piłki ręcznej.

W kategorii kultura fizyczna, turystyka i ekologia wyróżnienie powędrowało do Jolanty Grzesiukiewicz – prekursorki nauki uczniów w ramach „Zielonej szkoły“ w Gminie Ełk oraz inicjatorki wielu systemowych przedsięwzięć mających na celu wdrażanie całego środowiska szkolnego do prozdrowotnych i proekologicznych zachowań. Nagrodę otrzymał Michał Małolepszy – osoba promująca sport w dość ciężkim wydaniu tj. samochodowy off-road.

Za wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego wyróżniono Anetę Zamojską, autorkę powieści „Sekundy do szczęścia”, książki, która według czytelników portalu planeta kobiet.com.pl została uznana za Książkę Roku 2016 oraz Marka Buzego, sekretarza ełckiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. „Ełcki Bocian” 2017 w tej kategorii „poleciał” do Heleny Brodowskiej, osoby aktywnie uczestniczącej w programach rozwoju Gminy Stare Juchy w każdej dziedzinie życia kulturalnego oraz aktywnego członka Zespołu ,,Mazury” w Starych Juchach.

Bocianem w kategorii rozwój i wspieranie przedsiębiorczości nagrodzono firmę Prodeko – Ełk Sp. z o.o., która zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie oczyszczania ścieków dla przedsiębiorstw komunalnych i przemysłowych. Przedsiębiorstwo wspiera również aktywnie lokalny rynek pracy poprzez organizację usług i zajęć praktycznych nauki zawodu dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Za rozwój samorządności lokalnej nagrodzono Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, które dzięki realizacji projektu „Przepis na młodzieżową aktywność na rzecz wiejskich społeczności” opracowało model współpracy szkół i organizacji pozarządowych. To atrakcyjna i kompleksowa forma wzbogacania wiedzy o samorządzie, rozwijania umiejętności społecznych i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez działania zaplanowane w projekcie pobudzono aktywność społeczności wiejskich i wzrost zaangażowania młodych ludzi w działania wspólnotowe podejmowane przez organizacje pozarządowe.

Wyróżnienie w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej kapituła przyznała Agnieszce Zyskowskiej - osobie, która od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Jako członek OSP w Kalinowie inicjuje i angażuje się w wiele wydarzeń odbywających się na terenie gminy Kalinowo. Statuetka trafiła do Cezarego Kasprzaka, dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk Związku Strzeleckiego „STRZELEC”, czynnie uczestniczącego w życiu społecznym mieszkańców powiatu ełckiego, który swoją działalność skupia na wychowaniu młodzieży i uświadamianiu ich o chlubnych tradycjach Oręża Polskiego.

W kategorii filantropia i sponsoring nagrodzono SERWISTAL Sp. z o.o. – firmę, której zależy na rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym powiatu ełckiego. W związku z tym dofinansowuje wiele akcji charytatywnych, sponsoruje działania i wydarzenia mające na celu pomoc potrzebującym, a także imprezy sportowe, rekreacyjne oraz kulturalne w naszym regionie.

W ostatniej kategorii, nagrody specjalne, kapituła przyznała tylko i wyłącznie wyróżnienie. Trafiło ono do Wojciecha Kujawskiego. Realizuje on działania na rzecz rekonstrukcji oblicza dawnych Mazur Pruskich i Warmii. W tym celu od ponad 25 lat kolekcjonuje materiały ikonograficzne oraz archiwalne mapy i publikacje wydane przed 1945 rokiem.

Wszystkim wyróżnionym i laureatom składamy serdeczne gratulacje.  

 

Opublikowano: 19 maja 2017 13:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 932

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl