Przebudowa mostu w Makosiejach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na terenie gminy Kalinowo w powiecie ełckim niebawem rozpocznie się przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje.

W ramach zadania zostanie przebudowany most dwuprzęsłowy oraz dojazdy na długości ponad 100 metrów. Modernizacja polegać będzie na rozbiórce elementów istniejącego mostu i dojazdów, wykonaniu płyty żelbetowej na belkach stalowych i obustronnych chodników, poszerzeniu istniejących przyczółków, wykonaniu izolacji poziomej i nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów na moście i dojazdach, a także montażu barieroporęczy i wymianie poręczy stalowych na bariery sprężyste. Dzięki przebudowie zwiększy się nośność normatywna mostu z klasy C do klasy B.

Łączna wartość projektu wyniesie ponad milion złotych. Roboty w wysokości ponad 700 tys. złotych sfinansowane zostaną ze środków własnych powiatu ełckiego, a ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej ponad 400 tys. złotych. 

Na koniec września 2017 roku przewidziano zakończenie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami”.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 09:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 293

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl