Symulacja naboru do szkół ponadgimnazjalnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Trwa rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018. Kolejnym jej etapem jest tzw. symulacja, w wyniku której do szkół ponadgimnazjalnych zostało zakwalifikowanych 839 uczniów.

Następnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów (w terminie do 11 lipca 2017 r.) poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Liczba uczniów zakwalifikowanych do szkół  przedstawia się następująco:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku – 172
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego w Ełku – 169
 3. Technikum nr 1 w Ełku w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku – 60
 4. Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku – 234
 5. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku – 60
 6. Technikum nr 6 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – 51
 7. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego
  w Ełku – 44
 8. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku – 21
 9. Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – 28

Uczniowie, którym nie powiodło się w rekrutacji podstawowej, mają szansę na wybór szkoły w rekrutacji uzupełniającej w terminie do 29 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy!

 

Opublikowano: 30 czerwca 2017 09:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 373

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl