I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych odbędzie się 27 września br. w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Intencją tego wydarzenia jest utworzenie federacji stowarzyszeń o profilu kresowym, wspierającej członków w realizacji ich autonomicznej działalności, m.in. służąc pomocą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z różnych źródeł, zarówno szczebla centralnego jak i wojewódzkiego.

Dodatkowo, w trakcie kongresu planowane jest podjęcie inicjatywy o utworzeniu w naszym województwie „Domu Kresowego Warmii i Mazur”, będącego Warmińsko-Mazurskim Centrum Kultury Kresowej. Spełniałby on rolę muzeum, przyczyniając się do zachowania dla przyszłych pokoleń kresowej spuścizny. Byłoby to również miejsce animacji działań kulturalnych we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury w województwie. Ponadto, zamierzone są wydawnictwa pokongresowe obejmujące referaty sprawozdawcze z działalności wszystkich organizacji kresowych oraz kalendarz imprez kresowych i patriotycznych na 2018 rok.

Zainteresowane udziałem organizacje kresowe proszone są o kontakt mailowy na adres: kongresorgkresowych@wp.pl lub telefoniczny do organizatorów wydarzenia: Paweł Bielinowicz (koordynator projektu) tel. 696 478 449, Grażyna Klempka (sekretariat kongresu) tel. 665 257 170, Piotr Bojarski (redaktor wydawnictwa pokongresowego) tel. 604 559 294.  

Opublikowano: 04 lipca 2017 08:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 192

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl