Kolejna inwestycja zakończona

 (link otworzy duże zdjęcie)

W powiecie ełckim została zakończona inwestycja drogowa z dofinansowaniem środków PROW na lata 2014 – 2020.

Na terenie gminy Stare Juchy w powiecie ełckim zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej od km 13+980,5 do km 18+485,0”. Przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości ok. 4,5 km o wartości robót ponad 1,5 mln złotych.

W ramach przebudowy na poszerzonej jezdni wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, poprawiono parametry skrzyżowań, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, usprawniono odwodnienie poprzez renowację rowów odwadniających i przebudowę przepustów pod drogą, wyregulowano pobocza oraz wyposażono w urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne sztywne i bariery ochronne sprężyste. Ustawiono nowe znaki pionowego i pomalowano oznakowanie poziome.

Na realizację tej operacji przeznaczono środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% i z budżetu powiatu ełckiego w wysokości 36,37% wartości całego zadania.

Celem tej operacji była poprawa warunków komunikacyjnych poprzez poszerzenie do 5,50 m jezdni drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Liski – Bałamutowo a w szczególności mieszkańcom miejscowości Liski, Jeziorowskie i Bałamutowo oraz usprawnienie połączenia  drogowego powiatu ełckiego z powiatem giżyckim.

Wykonawcą robót inwestycyjnych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o.o. Nadzór nad realizacją całej operacji sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku.

 

Opublikowano: 01 sierpnia 2017 13:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 247

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl