Wspieramy placówki oświatowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Asystent Szkoły w systemie rozwoju edukacji” to temat konferencji, która odbyła się 20 września w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Głównym tematem konferencji, którą otworzyła Anna Iwaszko, wicestarosta ełcki, był ogólnopolski projekt wspierający szkoły i przedszkola, realizowany przez dziesięć placówek doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju. W tym gronie znalazł się również ełcki MODN.

Szczegóły projektu przedstawiła Urszula Wyrzykowska-Dudek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Gminnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, dyrektor ODN-u w Siedlcach, która w czasie swojego wystąpienia wyjaśniała, iż wspomaganie poszczególnych szkół i przedszkoli w ich zadaniach edukacyjnych planowane jest na siedem miesięcy dla każdej placówki, a kluczową rolę w realizacji projektu odegrają tzw. asystenci szkół (AS). Rekrutację AS-ów przeprowadzono wśród doradców metodycznych i konsultantów realizujących ww. projekt (łącznie 192 osoby). W ełckim MODN działać będzie 20 asystentów, wspierających 60 szkół i przedszkoli (każdy AS wspomaga 3 placówki oświatowe).

Z kolei Dorota Świerk, krajowy koordynator programu profilaktyczno-wychowawczego „Młodzież na rozdrożu”, przybliżyła jego założenia wszystkim zgromadzonym. W czasie swojego wystąpienia mówiła, iż polega on na przygotowaniu dzieci i młodzieży do podejmowania odpowiedzialnych decyzji poprzez kształtowanie ich charakteru.

Na zakończenie konferencji przedstawiono ofertę Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w niedawno rozpoczętym roku szkolnym. Na podkreślenie zasługuje ciągle jeszcze nowa forma, jaką są sieci współpracy i doskonalenia. Ełcki MODN proponuje aktualnie 4 sieci: Dyrektorów szkół i placówek; Aktywny wychowawca, aktywny językowiec; Matematyczno-przyrodnicza oraz Bezpieczny Internet.

Opublikowano: 22 września 2017 09:01

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 257

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl