Szkoła Przyjazna Środowisku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zespół Szkól nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku otrzymał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, rekomendowała do otrzymania certyfikatu. Kurator przyznał certyfikat Zespołowi Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, jako jedynej szkole w mieście.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Poza tym istotne jest również podejmowanie działań oraz angażowanie do nich społeczności szkolnej i lokalnej, podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej oraz motywowanie do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Szkoła prowadziła wiele działań w ramach własnego projektu „W zdrowym ciele… ekologiczny duch”. Obejmowały one:

–     promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia w środowisku lokalnym,

–     organizowanie spotkań edukacyjno – ekologicznych,

–     krzewienie aktywnych form wypoczynku, krajoznawstwa i turystyki aktywnej,

–     angażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w ograniczanie liczby odpadów trafiających na wysypisko,

–     zbiórkę materiałów wtórnych i odpadów niebezpiecznych,

–     udział młodzieży w akcjach, programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmowała m. in.: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśnictwo Ełk, Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku.

Serdecznie gratulujemy.

Opublikowano: 21 listopada 2017 14:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 287

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl