XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz.13.00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja na temat funkcjonowania Powiatu w stowarzyszeniach i związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.

5. Ocena działań Powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) realizacji projektu pod nazwą „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”,

2) przyjęcia „Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028,

4) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2017 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

12. Zakończenie sesji.

 

                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                       RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                           Andrzej Wiszowaty


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.                          

 


 

 

                                                  

Opublikowano: 23 listopada 2017 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 249

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl