Spotkanie informacyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu woj. warmińsko – mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

W związku z tym, we wtorek, 19 grudnia o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku (ul. Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. konkursu oraz zasad udzielania dotacji. Zostanie również omówiony sposób wypełniania ofert konkursowych.

Zgłoszenie należy przesłać do piątku, 15 grudnia, na adres e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl. Więcej informacji udziela Biuro Regionalne w Ełku, tel. 87/ 621 65 32.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 07 grudnia 2017 11:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 360

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl