Informacja na temat oferty kształcenia w szkolnictwie publicznym

Nie są wymagane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, 19-300 Ełk,ul. Piłsudskiego 4, parter pokój nr 25,

tel.(0-87) 621 83 00

e:mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Uchwała Nr XXIV.257.2012 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ełckiego.

W przypadku chęci uzyskania informacji należy złożyć wniosek o uzyskanie informacji na piśmie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Ełckiego.

Formularze i załączniki:

Załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Ełckiego [pdf, 36.84 KB]

Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki [pdf, 153.81 KB]

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych [pdf, 169.67 KB]

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl