Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Wniosek o udzielenie zezwolenia łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, parter, pokój 127,

tel. 87 621 83 00,

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia: Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zezwolenie wydaje się po przedstawieniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl