Powiatowe stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat w Ełku

Wniosek o przyznanie stypendium, udokumentowanie osiągnięć.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełk, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127,

tel. (87) 621 83 00,

fax (87) 621 83 39

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Sposób załatwienia: Przyznanie stypendium.

Uchwała Nr XXII.229.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania „Stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki”.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl