6 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegającej na przebudowie budynku głównego wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła, stanowiący I etap planowanej w przyszłości przebudowy całego obiektu. Prace budowlane ruszą w pierwszym tygodniu lipca i potrwają do połowy 2018 r. Modernizacja obiektu MOS wpłynie bezpośrednio na poprawę środowiska naturalnego na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza emitowanego z tradycyjnego źródła ciepła jakim jest węgiel i zastąpienie go źródłem odnawialnym pochodzącym z ciepła ziemi. W wyniku realizacji inwestycji najstarsza część budynku MOS zostanie zastąpiona nowoczesnym energooszczędnym budynkiem, co wpłynie dodatkowo na znaczną poprawę warunków użytkowania obiektu zarówno przez pracowników, jak i młodzież trenującą na jego terenie, a także turystów odwiedzających obiekt.

Ponadto w ramach projektu w okresie wakacyjnym br. zaplanowano oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego, a tuż po jego zakończeniu organizację pierwszej z wizyt studyjnych w Powiecie Ełckim, w których uczestniczyć będzie delegacja z Miasta Birstonas, której celem będzie wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zaangażowanie decydentów na szczeblu samorządowym w powyższą problematykę.

Projekt realizowany w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie ma na celu zrównoważone wykorzystanie i ochronę  zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas.

Wartość całkowita projektu wynosi 965 304,28 Euro (ok. 4 054 277 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie powiatu ełckiego wynosi 817 578,48 Euro (ok. 3 433 829 zł), a po stronie  samorządu Miasta Birštonas 147 725,80 Euro. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018. Projekt, realizowany będzie dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska.

 

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl