W dniach 14-17 września 2017 r. Powiat Ełcki gości delegację samorządu Birštonas na Litwie, partnera projektu „OD TEORII DO PRAKTYKI – ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA NATURALNEGO W EŁKU ORAZ BIRŠTONAS, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska. Jest to pierwsza z dwóch wizyt, które odbędą się w Ełku w ramach niniejszego projektu.

W piątek, 15 września, w ramach wizyty odbyła się konferencja  pn. „Zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w powiecie ełckim”, podczas której wygłoszone zostały 3 prelekcje tematyczne tłumaczone na język litewski. Poruszane tematy to ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego powiatu ełckiego oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w powiecie ełckim i mieście Ełku.

W ramach wizyty przedstawicielom samorządu Birštonas zostały zaprezentowane zasoby naturalne i atrakcje turystyczne powiatu ełckiego oraz miasta Ełku między innymi w trakcie spływu kajakowego rzeką Ełk. Odbył się także wieczór z kulturą, w trakcie którego delegacja z Birštonas miała możliwość zapoznania z tańcem i muzyką ludową.

Obecnie w ramach projektu przebudowywany jest budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, stanowiący I etap planowanej w przyszłości przebudowy całego obiektu. Modernizacja obiektu MOS wpłynie bezpośrednio na poprawę środowiska naturalnego na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza emitowanego z tradycyjnego źródła ciepła, jakim jest węgiel, i zastąpienie go źródłem odnawialnym pochodzącym z ciepła ziemi.

Kolejna wizyta delegacji z Birštonas odbędzie się po oddaniu budynku do użytkowania, kiedy to zaprezentowany zostanie inwestycyjny efekt projektu. Ponadto, w ramach dalszej części projektu, zaplanowano oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Projekt, realizowany w partnerstwie z samorządem miasta Birštonas na Litwie, ma na celu zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie miasta Birštonas.

Całkowita wartość projektu wynosi 965 304,28 euro (ok. 4 054 277 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie powiatu ełckiego wynosi 817 578,48 euro (ok. 3 433 829 złotych), a po stronie samorządu miasta Birštonas 147 725,80 euro. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018. Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl