Projekt polegać będzie na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie warmińsko-mazurskim. Dla osiągnięcia celu projektu zaplanowano przeprowadzenie działań takich jak wdrożenie Cyfrowego Urzędu (CU) w Starostwie Powiatowym w Ełku wraz z portalem płatności i konsultacji społecznych, wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów, modernizację infrastruktury sieciowej budynku, zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci wraz z konfiguracją, wyposażenia serwerowni, rozwiązań telekomunikacyjnych, wyposażenia komputerowego, systemu podtrzymania napięcia.

Modernizacja jest konieczna, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, jak i klientów. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetwarzanie ich przez pracowników. System ten uporządkuje obieg dokumentów w urzędzie, zwiększy efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczyni się do zwiększenia transparentności pracy. Platforma Cyfrowego Urzędu, umożliwi uruchomienie usług elektronicznych m.in. wypełnienie formularzy, podpisanie ich profilem zaufanym, wysłanie do urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Usługi dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców. Cel główny projektu wprost przełoży się na podniesienie dostępności Starostwa dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz jakości i efektywności pracy osób zaangażowanych w rozpatrywanie spraw. Wdrożone rozwiązania pozwolą interesantom na załatwianie spraw przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Składając sprawę, interesant będzie korzystał z systemu walidacji pól, co zmniejszy ilość błędów i skróci czas załatwiania sprawy. Od strony urzędu, wdrożone rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe stworzą środowisko elektronicznej pracy pracowników, zapewnią pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej, w tym również bezpieczny dostęp do danych z zewnątrz oraz wpłyną na optymalizację procesów wewnętrznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 310 147,50 zł

Wkład własny Powiatu Ełckiego: 231 202, 50 zł

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl