W ramach projektu ”Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”, w dniach 02-10 listopada 2017 r., na zlecenie Powiatu Ełckiego odbyła się akcja sprzątania Jeziora Ełckiego na odcinku od terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, aż do mostu na ulicy Zamkowej. Była to pierwsza z dwóch akcji zaplanowanych w ramach projektu. Kolejna zostanie przeprowadzona przez partnera projektu na rzece Niemen na wiosnę przyszłego roku.

Akcja sprzątania jeziora wykonywana była przez profesjonalną firmę wyspecjalizowaną w prowadzeniu prac podwodnych. Zakres prac został podzielony na dwie strefy tj. obszar prac podstawowych: wzdłuż linii brzegowej na szerokości 15 metrów od linii brzegowej wgłąb jeziora oraz obszar prac szczegółowych: wzdłuż linii brzegowej terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na szerokości 5 m od linii brzegowej wgłąb jeziora.

Wśród wydobytych przedmiotów znalazły się m.in. opony od samochodów osobowych i ciężarowych, pręty metalowe, kosze na śmieci, silniki, elementy sprzętów domowych, gaśnice, garnki, telefony oraz puszki i butelki. Dodatkowo pas brzegowy przy MOS-ie został oczyszczony z drobnych śmieci i rozbitego szkła.

Obecnie w ramach projektu przebudowywany jest budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, stanowiący I etap planowanej w przyszłości przebudowy całego obiektu. Prace mają na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza emitowanego ze starego, tradycyjnego źródła ciepła, jakim był węgiel, i zastąpienie go źródłem odnawialnym pochodzącym z ciepła ziemi poprzez zastosowanie pomp ciepła. Oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego jest kolejnym zadaniem w ramach projektu, który wpłynie bezpośrednio na poprawę środowiska naturalnego na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. 

Projekt pn. ”Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany jest dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska i ma na celu zrównoważone wykorzystanie oraz ochronę zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 965 304,28 euro (ok. 4 054 277 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl