W dniach 9-12 maja 2018 r. reprezentacja Powiatu Ełckiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w partnerskim mieście Birštonas na Litwie. Wizyta odbyła się w ramach projektu „OD TEORII DO PRAKTYKI – ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA NATURALNEGO W EŁKU ORAZ BIRŠTONAS”, który oba samorządy realizują od początku 2017 r. Powiat Ełcki gościł delegację litewską na jesieni ubiegłego roku, teraz odbyła się rewizyta na Litwie, a na zakończenie projektu odbędzie się jeszcze jedno wspólne spotkanie w Ełku wraz z konferencją prezentującą jego efekty.

W programie wizyty studyjnej w Birstonas znalazła się prezentacja zasobów dziedzictwa naturalnego zlokalizowanych na terenie Regionalnego Parku Zakola Niemna, w tym prezentacja charakterystyki wodnej i geologicznej Niemna, zasobów fauny i flory oraz bogactwa zasobów wód mineralnych. Ponadto przedstawiono dorobek historyczny, kulturalny i kulinarny regionu. Zaprezentowano także rozwiązania samorządu Birštonas w zakresie umiejętności zrównoważonego wykorzystywania istniejących zasobów naturalnych w celach turystycznych, z poszanowaniem dla środowiska, w tym m.in. obowiązujące przepisy lokalne o możliwości budowy nowych obiektów w tym hoteli i sanatoriów, wykorzystując wyłącznie istniejące fundamenty starych budynków.

Obecnie w ramach projektu po stronie Powiatu Ełckiego przebudowywany jest budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, stanowiący I etap planowanej w przyszłości przebudowy całego obiektu. Prace mają na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza emitowanego ze starego, tradycyjnego źródła ciepła, jakim był węgiel i zastąpienie go źródłem odnawialnym pochodzącym z ciepła ziemi poprzez zastosowanie pomp ciepła. 

Projekt pn. ”Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany jest dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska i ma na celu zrównoważone wykorzystanie oraz ochronę zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 965 304,28 Euro (ok. 4 054 277 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl