Dbając o środowisko Powiat Ełcki przeprowadził termomodernizację dwóch szkół średnich w Ełku.

Dobiega końca realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego – Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku potocznie nazywanych „Biały” i „Ekonomiak”. Szkoły zostały gruntownie ocieplone, zyskały nowe elewacje, wewnątrz budynków wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wstawiono nowe okna i drzwi.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkół - mówi Starosta Ełcki Marek Chojnowski - a już teraz zmieniła znacząco wizerunek szkół, a tym samym i ulicy Sikorskiego. Myślę, że od września tego roku nasi uczniowie chętniej będą przychodzić na zajęcia w wyremontowanych budynkach, a nauczycielom i pracownikom będzie się w nich lepiej pracować.

Całkowita wartość projektu: 5 080 020, 00 zł

Współfinansowanie UE: 3 200 000, 00 zł

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl