Trwa realizacja projektu „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego, którego celem jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego oraz tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi.

Dnia 11 września zakończyło się główne działanie przedsięwzięcia czyli budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchy pieszego. Odcinek o długości 2,287 km tj. biegnie od ścieżki wokół Jeziora Ełckiego (Gmina miasto Ełk) do drogi gminnej w miejscowości Chruściele na Górę Bunelkę. Ścieżka wybudowana została z kostki betonowej, natomiast fragmenty biegnące przez las mają nawierzchnię żwirową.                                                                                            

Ponadto realizowane będą działania nieinwestycyjne służące transgranicznej wymianie doświadczeń takie jak wspólny rajd rowerowy i wieczór integracyjny w Ełku oraz wizyta studyjna w Birstonas. W ramach promocji dziedzictwa naturalnego zostanie opracowana elektroniczna wersja e –mapy/przewodnika po partnerskich trasach rowerowych w regionie Ełku i Birstonas wraz z promocją w Internecie przez 6 miesięcy. Będzie również zorganizowany konkurs fotograficzny wraz z finałową wystawą prac.

Całkowita wartość projektu wynosi: 916 022,98 Euro (ok. 3 664 092 zł), w tym dofinansowanie ze środków EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie Powiatu Ełckiego: 364 958,88 Euro (ok. 1 459 836 zł), po stronie Samorządu Miasta Birstonas: 485 181,1 Euro (1 940 724 zł), po stronie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ełk: 65 883 Euro (263 532 zł). Okres realizacji projektu 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2021 r.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

 

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl