Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz.1574 z późn. zm.).

Uwaga!

Zalecana forma złożenia dokumentów, w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela minowanego:

- dokumentacja powinna być złożona w skoroszycie papierowym (tekturowym),

- strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię/imiona i nazwisko wnioskodawcy,

- dokumentacja nie powinna zawierać: ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie (,,koszulki”)groszkowe, plastikowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp. (dokumenty powinny zostać przedziurkowane i wpięte bezpośrednio do skoroszytu).

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego) – do odwołania.

Wszelkie zmiany w procedurze awansu będą podawane na bieżąco.

 

  oswiadczenie dane do sio.pdf

  staz zakonczony po 1 wrzesnia 2018r.pdf

  staz zakonczony przed 1 wrzesnia 2018 r.pdf

  klauzula informacyjna.doc

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl