Awans zawodowy nauczycieli

Kolejni nauczyciele otrzymali dziś z rąk Anny Iwaszko wicestarosty ełckiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela:
– Małgorzata Rogowska – wychowawca w Bursie Szkolnej w Ełku,
– Aleksandra Starzomska – wychowawca w Bursie Szkolnej w Ełku,
– Izabela Katarzyna Czygier – nauczycielka religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku,
– Ewelina Ewa Jackiewicz – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku,
– Urszula Mikosz – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ekonomii i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku,
– Katarzyna Barbara Łoszczyk – nauczyciel psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku,
– Piotr Borowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku,
– Edward Romatowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku,
– Andrzej Szmurło – nauczyciel z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku,
– Bartosz Chojnowski – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Ełku.

Po otrzymaniu aktów nadania stopnia awansu wszyscy złożyli ślubowanie:
Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl