Konkurs filmowy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, mieszkańców burs i internatów do udziału w konkursie filmowym „Stop mowie nienawiści”.

Głównymi celami konkursu są m.in. uwrażliwienie na zjawiska ksenofobii, rasizmu i homofonii, popularyzacja pozytywnych postaw społecznych (tolerancji i szacunku), rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba zespołów z jednej szkoły, bursy czy internatu (zespół przesyła jeden film do 5 minut). W zespole pod kierunkiem nauczyciela powinno pracować nie więcej niż 15 osób. Twórcy mogą wykorzystać różne gatunki, formy czy techniki filmowe.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres mailowy: drobjazzg@o2.pl. Należy podać w nim:

- nazwę oraz adres szkoły,

- imię i nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy,

- imiona i nazwiska uczniów, którzy pracowali nad realizacją filmu,

oraz dołączyć:

- oświadczenie opiekuna, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie mają zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział oraz wykorzystywanie wizerunku i danych w celach promocyjno – informacyjnych i edukacyjnych,

- oświadczenie opiekuna grupy, że wszystkie wykorzystane w filmie materiały pochodzą z legalnych źródeł i nie naruszają praw autorskich osób trzecich ani prawa do prywatności,

- zgodę na wykorzystanie, kopiowanie filmu w celach konkursowych i edukacyjnych.

Prace należy przesłać na nośniku multimedialnym (płyta DVD lub pendrive) do 31 grudnia 2017 r. na adres: Bursa Szkolna, ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Ełk. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2018 r.

Organizatorami konkursu są Bursa Szkolna w Ełku wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku. Więcej informacji udzielają organizatorzy konkursu – Joanna Grabek, tel. kom. 698 657 771, oraz Rafał Wojciechowski, tel. kom. 662 097 199.

 

Opublikowano: 08 listopada 2017 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 441

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl