Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

 (link otworzy duże zdjęcie)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.

Spotkanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Poddziałania: 1.3.4 Tereny inwestycyjne oraz 1.3.5 Usługi dla MŚP skierowane jest do przedsiębiorstw (MŚP), jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP). Szkolenie odbędzie się w środę, 25 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00 – 12.45 w ełckim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Podmiejska 5).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy PIFE: lpielk@warmia.mazury.pl do poniedziałku, 23 kwietnia 2018 r., do godz. 14:00 oraz potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji udziela Lokalny Punkt Informacyjny, Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87/610 07 77, 87/734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Jednakże należy poinformować o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 12:45

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Agenda [64.58 KB]

Formularz zgłoszeniowy [70.66 KB]

Wyświetleń: 182

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl