Granty Powiatu Ełckiego 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. Granty Powiatu Ełckiego 2018 z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – II nabór krótkoterminowy (Dz. U. z 2018 poz. 450). 

Zadania krótkoterminowe do realizacji w roku 2018: oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 01.07.2018 r. a kończy nie później niż 31.12.2018 r., przy czym termin realizacji zadania może obejmować okres od 3 dni do maksymalnie 3 miesięcy kalendarzowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 29.06.2018 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 03.07.2018 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników. 

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2018, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390, 393 – II piętro), tel. 87 621 83 47 lub 87 621 83 36.

 

Opublikowano: 08 czerwca 2018 13:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 206

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl