Aplikuj o granty

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do udziału w konkursie Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III.

Celem projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Zakres rzeczowy zadania publicznego, obejmuje przedsięwzięcia które: posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej; zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego; wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji; przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności; będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe; mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 sierpnia br., a kwota wnioskowanej dotacji wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych. Wkład własny musi wynosić minimum 10 % (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej). Okres realizacji projektów musi mieścić się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Zainteresowani konkursem zamieszkujący powiaty: ełcki, olecki, gołdapski oraz węgorzewski mogą składać wnioski poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Animacyjno - Doradczym Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, e-mail: pawelwilk8@o2.pl, iwona@stopa.org.pl. Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz.

 

 

Opublikowano: 19 lipca 2018 09:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 397

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl