Własna firma w EGO

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Własna firma w EGO”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

-       osoby powyżej 50 roku życia,

-       kobiety,

-       osoby z niepełnosprawnościami,

-       osoby długotrwale bezrobotne,

-       osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

W 2019 r. planuje się udzielenie 65 dotacji w maksymalnej kwocie 27 500 złotych oraz wsparcia pomostowego przez 9 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 260 złotych miesięcznie. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej projektu http://www.przedsiebiorczosc.powiatgoldap.pl/ oraz w biurze projektu.

Biuro projektu – siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, tel. 87/615-44-30, e-mail:dotacjerpo@powiatgoldap.pl. Godziny otwarcia poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 15:00.

 

Opublikowano: 27 września 2018 11:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 827

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl