Najlepsi uczniowie nagrodzeni

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym jest powiat ełcki.

W bieżącym semestrze roku szkolnego 2018/2019 Komisja Stypendialna, po analizie wniosków, zaproponowała 156 uczniom stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie:

- Zespół Szkół  nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 10 uczniów,

- Zespół Szkół  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 41 uczniów,

- Zespół Szkół  nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 32 uczniów,

- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 4 uczniów,

- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 53 uczniów

- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 16 uczniów.

Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 na stypendia przeznaczono kwotę 78 tysięcy złotych.  

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

 

 

Opublikowano: 19 października 2018 12:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 315

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl