Trwa nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie woj. warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r. Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i trzema rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Niezbędne informacje i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie: http://bip.warmia.mazury.pl/ – zakładka: Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 80.

89 512 58 76, 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.pl

Opublikowano: 26 października 2018 12:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 179

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl