L Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zapraszam na L Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 1300 

Proponuję następujący porządek sesji:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2018.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2018-2028,

2) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Powiatu Ełckiego V kadencji i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

11. Zakończenie sesji.

                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                               RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                                                                     Andrzej Wiszowaty

 

Opublikowano: 06 listopada 2018 08:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 490

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl