OBWIESZCZENIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Wójta Gminy Ełk, w dniu 2018.11.23 została wydania decyzja Nr 614/2018 (znak B.6740.29.227.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w m. Ełk Osada.

Lokalizacja inwestycji:

- działki niepodlegające podziałowi: 41/3, 142/23, 36/2, 1/4, 37/3, 2/7, 38/3, 143/22, 143/18, 143/20, 41/5, 142/27, 142/46, 142/26, 142/86, 145/33, 1/61, 1/23, 1/6, 145/24, 146/15, 143/16, 143/8,

- działki podlegające podziałowi: 35/2, 5/20, 5/14, 5/13, 4/67, 4/66, 1/78, 145/27, 145/26, 145/18, 145/38, 145/14, 145/13, 145/9, 143/41, 143/43, 143/2, 143/3.”

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

Opublikowano: 30 listopada 2018 10:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 304

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl