Przyjdź na spotkanie informacyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

W związku z tym 7 stycznia 2019 r. o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku (ul. Marszałka J.  Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. konkursu, zasad udzielania dotacji itp. Zostanie również omówiony, krok po kroku, sposób wypełniania ofert konkursowych.

Spotkanie poprowadzą Joanna Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego oraz Adam Dobkowski, Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa do 3 stycznia 2019 roku. Zapisy odbywają się pod adresem e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl, Marta Pijanowska, Biuro Regionalne w Ełku, tel. (87) 621-65-32.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: 19 grudnia 2018 13:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 165

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl