Granty Powiatu Ełckiego 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019. Już drugi rok składanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac.pl

Pierwszy z nich dotyczy otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w jednej z następujących dziedzin: upowszechnianie turystyki; oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; polityka społeczna; ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację ww. zadań w roku bieżącym wynosi 56 000 złotych.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 11 lutego br., a kończy nie później niż z końcem 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 1 lutego 2019 r. do godz. 15.30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do Starostwa Powiatowego w Ełku potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników nie później niż do 4 lutego 2019 r.

Drugi nabór dotyczy ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu z pominięciem otwartego konkursu ofert (czyli tzw. tryb małych zleceń lub tryb pozakonkursowy) w ww. dziedzinach. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację tych zadań w roku bieżącym wynosi 30 000 złotych.

Nabór wniosków trwa do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie. Termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

Informacje szczegółowe, procedury dotyczące konkursu i wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu powiatu ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019 dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (pok. 390 i 393, II piętro), tel. 87/615 65 64, 87/615 65 75.

Opublikowano: 16 stycznia 2019 11:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 469

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl