Kwalifikacja wojskowa 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

We wtorek, 5 lutego br., na terenie powiatu ełckiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlega 5 grup osób:

1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017 r. 944).

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona będzie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, ul. 11 listopada 24 (I piętro),  tel. 602300492.

 

Opublikowano: 18 stycznia 2019 11:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 642

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl