IV Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 oraz z realizacji programów przyjętych przez Radę Powiatu.

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) realizacji projektu pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”,

b) podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2019 roku,

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,

d) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

                                                

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Opublikowano: 21 marca 2019 10:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 366

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl