Stypendia Jana Pawła II rozdane

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku, dla których organem prowadzącym jest powiat ełcki.

W bieżącym semestrze roku szkolnego 2018/2019 Komisja Stypendialna, po analizie wniosków, zaproponowała 99 uczniom stypendia w wysokości 130 złotych miesięcznie:

- Zespół Szkół  nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 6 uczniów,

- Zespół Szkół  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 13 uczniów,

- Zespół Szkół  nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 31 uczniów,

- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 4 uczniów,

- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 33 uczniów

- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 12 uczniów.

Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

 

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 10:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1112

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl