„Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Realizacja projektu ma zmniejszyć liczbę niepowodzeń, objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczyć im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej w początkowej fazie rozwoju działalności (do 3 lat), poprzez realizacje w okresie maj 2019 – kwiecień 2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP, zgodnych z potrzebami, usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

Program Inkubacji obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP, tj.:

Pakiet podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania MŚP obejmuje:

- Usługi infrastrukturalne

- Usługi prawne

- Usługi księgowe

- Usługi związane z promocją

- Usługi ICT

 Pakiet specjalistycznych usług proinnowacyjnych niezbędnych do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej firmy:

 1. Opracowanie indywidualnego programu rozwoju produktu/usługi
 2. Szkolenia:
 3. a) zarządzanie zespołem
 4. b) tworzenie modelu biznesowego
 5. Indywidualny pakiet dla przedsiębiorstw
 6. a) opracowanie tożsamości marki
 7. b) opracowanie projektu/usługi (prototyp)
 8. c) przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań)
 9. d) weryfikacja modelu biznesowego
 10. e) opracowanie strategii marketingowej
 11. Mentoring grupowy – przygotowanie do prezentacji pomysłu przed inwestorem
 12. Spotkania z potencjalnym inwestorem
 13. Networking biznesowy.

Inkubacja koordynowana przez PNT w Ełku przewidziana jest dla 8 MŚP i będzie trwać – w okresie wrzesień 2019 r. – lipiec 2020 r. Wnioski można składać od 21 czerwca 2019 r. do 5 września 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/zloz-wniosek-online/

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – lider, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – partner, Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu – partner, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – partner.

Opublikowano: 16 lipca 2019 14:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 213

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl