Kolejny awans zawodowy nauczycieli

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kolejni nauczyciele otrzymali dziś z rąk Marka Chojnowskiego, starosty ełckiego oraz Roberta Dawidowskiego, wicestarosty ełckiego akty nadania stopnia mianowanego awansu zawodowego nauczyciela. Są to:

- Patryk Kumkowski z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,

- Kamil Adrian Sokołowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

- Maria Luiza Bogdzio z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

- Agnieszka Wasilewska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku,

- Jan Grzegorz Sachryń z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

Po otrzymaniu aktów nadania stopnia awansu wszyscy złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Opublikowano: 29 sierpnia 2019 11:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1041

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl