Marszałek Województwa z wizytą u Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego spotkał się w Starostwie Powiatowym w Ełku ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim. Była to okazja do podziękowania za dotychczasową współpracę i przyjrzenia się efektom wspólnych działań.

W spotkaniu uczestniczyli również: Bożenna Puławska, etatowy członek zarządu Powiatu Ełckiego oraz Zbigniew Cieciuch, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – M zurskiego w Olsztynie. Marszałek Gustaw Marek Brzezin podziękował staroście za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, a także wymianę informacji i doświadczeń.

Po spotkaniu w Starostwie goście z Olsztyna udali się do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, gdzie obejrzeli nowe pracownie wyposażone w ramach projektu „Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe”. Dzięki realizacji projektu zakupiono obrabiarki konwencjonalne oraz sterowane numerycznie wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 840 tysięcy złotych, z czego 690 tysięcy pochodziło ze środków unijnych. 

Opublikowano: 10 października 2019 08:01

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1229

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl