Zmiana przepisów o rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2020 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nawet 1000 złotych kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia. Tyle może wynieść kara dla właścicieli pojazdów, którzy przekroczą termin na zarejestrowanie samochodu lub nie poinformują właściwego wydziału komunikacji  o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Mając na celu bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów, ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku wprowadza nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te zaś wprowadza ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, której autorem jest Ministerstwo Środowiska.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku nowego roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty (podległego mu wydziału komunikacji) o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych. Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i będą stanowiły dochód powiatu. Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Co istotne, to obowiązek zgłoszenia leży po dwóch stronach umowy, czyli zarówno kupujący samochód (nowy właściciel), jak i sprzedający (były właściciel) musi poinformować o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Termin 30-dniowy dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce obowiązuje od daty sprzedaży.

Natomiast dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić kiedy mija 30 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 28 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy pozostały nam (nowym właścicielom) tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji będzie więc ciążył na   osobie, która jest właścicielem pojazdu w chwili upływu 30-dniowego okresu od daty jego sprowadzenia do kraju.

Podsumowując, właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu, zgłoszenie zbycia lub nabycia licząc od daty:

  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na obszarze Polski,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.

Przepisy te nie dotyczą pojazdów nowych zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pojazdów sprowadzonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zakłada się, że taki instrument prawny przyczyni się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku rejestracji pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu.

 

Opublikowano: 10 grudnia 2019 09:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 296

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl