Obwieszczenie Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa i przebudowa ul. Jagiełły w Ełku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji:

- Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 1463, 97/8

- Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 168, 164, 165, 166, 167/19, 167/18, 167/11, 167/10, 82/1, 82/2, 83/3, 85/3, 86/3, 87/3, 791/2

- Działki do przejęcia w całości: 88/4, 169/2.”

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w tej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 367. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 29 stycznia 2020 13:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 233

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl