Weź udział w ankiecie internetowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk (czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku) do wypełnienia ankiety internetowej.


Dzięki ankiecie można mieć aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju, a tym samym wpływ na przyszłość i rozwój miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk. Wyniki ankiety pozwolą poznać oczekiwania, potrzeby i problemy mieszkańców. Na Państwa opinie czekamy do piątku, 20 marca 2020 r., pod linkiem.

 

Ankieta służy przygotowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku wraz z aktualizacją analizy SWOT na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025” - dokumentu strategicznego dla MOF Ełk, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk. Strategia obejmuje swym zakresem komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ankiety: Patrycja Łapińska, tel. 87 732 61 84, mail: p.lapinska@um.elk.pl

Opublikowano: 19 lutego 2020 09:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 85

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl