Nabór wniosków

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszone zostały trzy nabory wniosków z następujących zakresów:

  1. tworzenie lub rozwój inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
  2. wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (Lokalną Strategią Rozwoju) w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu,
  3. wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (Lokalną Strategią Rozwoju) w zakresie usług turystycznych.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” w Olecku przy Placu Wolności 2 w terminie od 16. do 31. marca 2020 roku. W sprawach dotyczących konkursu informacje można uzyskać w biurze stowarzyszenia oraz na stronie internetowej LGD „Lider w EGO”.

Opublikowano: 10 marca 2020 12:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 160

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl